Benii Ken's Shiba Inu, Doris Raue 
    Conohito

 

Benii Ken's Conohito
Geschlecht: Rüde
ZB-Nummer: SI 01592/14
Wurftag: 22.10.2014
Züchter: Doris Raue
Rot,  HD - A1, Pl-frei,

                                                       

 

Aoi no Gen Kurashiki Yoshitakasou    

 
Kishi no Fukuaoi go Kazusa Nagaisou
Nippo 15-14043 
  Nippo H17-30405, rot Kishi no Takime go Kazusa Nagaisou
Kensei no Kukuaoi go Sapporo Kagasou   Nippo 11-7976
Nippo H24-24336, NHSB 2963893, rot, HD-A, Pat.-frei 

 

Sakuranishiki go Hatamisou

  Kensei Akane go Kensei Fuuraibou Nippo 15-12614
Nippo H21-27478, rot Kaga no Morihime go Sapporo Kagasou             
    Nippo H-18-29093

                                                  

 

Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi
  Yama no Suzunishiki go Saitama Nippo 14-4359, rot
  Midori Kawasou (Caine) Nippo H21-6720, rot, HD- Takame go Gyokufuusou              
Benii Ken's  Yue no Tama excellent,Pat.0, Au:o.B. Nippo H19-313
SI 01512/13, rot, HD-B, AU: o.B.  -  Pedigree

 

Toyoarashi Go Satsunan Fuugetsusou               

Tamakusayakko go Akimotosou Murakami   
Nippo H19-12053
  Nippo H21-22215, DCNH-SI 01460/11, rot,
Yumi Go Satsunam Fuugetsusou
  HD-B, Pat.0, Au:o.B.                                     Nippo H20-27575

Beginn              | Hunde 

                                  © 2020 Doris Raue